נגישות בעסקים

חוק רישוי עסקים  מחייב כבר היום הנגשת בתי עסק לאנשים עם מוגבלות.

תנאי לרישיון עסק הוא ביצוע הוראות חוק תכנון ובניה פרק ה'1 א' בדבר סידורי נגישות לאנשים עם מוגבלות.

אישור נגישות לרישיון עסק (שלא במסגרת שימוש חורג) ייבדק בהתאם לתקנות נגישות בניין ציבורי חדש.

סקרי הנגישות וחוות הדעת בנוגע לעסקים קיימים שאינם חייבים ברישיון עסק, או שהרישיון ניתן להם בפעם הראשונה לפני 7 באוקטובר 2010 יבוצעו לפי הנוסח האחרון של תקנות נגישות מקום ציבורי שהוא בניין קיים. לאחר תאריך זה יאושרו עסקים בהתאם לתקנות בניין ציבורי חדש.

 

במסגרת ייעוץ נגישות לעסקים אנו מבצעים:

  • סקרי נגישות מתו"ס ושירות ובדיקת התאמות נגישות בעסקים קיימים.

  • תכנון פתרונות וחלופות לביצוע הטמעת מארכיבי נגישות בעסקים.

  • בחינה וייעוץ בבחירת חלופות ביצוע.

  • אומדן עלויות ביצוע לחלופות נגישות.

  • הכנת חוות דעת להטמעת מרכיבי נגישות בעסקים.

  • ליווי ביצוע התאמות נגישות בעסקים קיימים.

  • אישורי נגישות לתכניות רישוי עסק.

  • אישור מורשה נגישות השירות לרישיון עסק.

  • אישור פטורים ממרכיבי נגישות בהתאם לתקנות.

אדריכל גיא חן

געש אדריכלים ויועצים בע"מ

דרך חברון 101א'

בית הנציב

ירושלים 9348001

טל':    02-6481123

פקס:  02-6481125

נייד: 054-7567744

 

דוא"ל:

mail@g-a-s.co.il