top of page

 

נגישות

אפשרות הגעה למקום, תנועה והתמצאות בו, שימוש והנאה משירות, קבלת מידע הניתן או המופק במסגרת מקום או שירות או בקשר אליהם, שימוש במתקניהם והשתתפות בתוכנית ובפעילויות המתקיימות בהם, והכול באופן שוויוני, מכובד, עצמאי, בטיחותי וסביר". (סעיף 19א לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות 2005).

נגישות מתו"ס

א. מבנים וסביבתם הקרובה
ב. תשתיות (כבישים, מדרכות וכד')
ג. סביבה (פארקים, אתרי טבע וכד')

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות 

בשנת 1998 חוקקה הכנסת את חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, שבא להגן על זכויותיהם של נכים.
כאמור בסעיף 2 לחוק: "חוק זה מטרתו להגן על כבודו וחירותו של אדם עם מוגבלות, ולעגן את זכותו להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה בכל תחומי החיים, וכן לתת מענה הולם לצרכיו המיוחדים באופן שיאפשר לו לחיות את חייו בעצמאות מרבית, בפרטיות ובכבוד, תוך מיצוי מלוא יכולתו".

אדם עם מוגבלות

אדם עם לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים; (סעיף 5 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות).

נטל כבד מדי

נטל בלתי סביר בנסיבות העניין, בהתחשב, בין היתר, בעלות ההתאמה וטיבה, בגודל העסק ובמבנהו, בהיקף הפעילות, במספר העובדים, בהרכב כוח האדם, ובקיומם של מקורות מימון חיצוניים או ממלכתיים לביצוע ההתאמה.

מקום ציבורי

אחד מאלה:

1. מקום, לרבות מקום מהמקומות המנויים בתוספת הראשונה, או חלק ממנו, העומד לשימושו של הציבור או חלק בלתי מסוים ממנו;

2. מקום או חלק ממקום שבו ניתן שירות ציבורי;

שירות ציבורי

אחד מאלה:

1. שירות, לרבות שירות מהשירותים המנויים בתוספת השנייה, המיועד לכלל הציבור או לחלק בלתי מסוים ממנו;

2. שירות הניתן בידי גוף ציבורי;

3. שירות הניתן במקום ציבורי.

מקום ציבורי קיים

אחד מאלה:

1.  מקום ציבורי שהוא בנין שההיתר לבנייתו או לשימוש בו כמקום ציבורי ניתן לפני כניסתן לתוקף של תקנות שיתקין שר הפנים לפי 

     סעיף 158ו1 לחוק התכנון והבנייה;

2.  מקום ציבורי מסוים שאינו בניין, אשר היה קיים כמקום כאמור, לפני מועד כניסתן לתוקף של תקנות שיתקין שר המשפטים לפי

     סעיף 19ט לחוק שוויון.

 מקום ציבורי

לפי תוספת ראשונה בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות תשנ"ח – 1998

1. משרד או מתקן של גוף ציבורי כהגדרתו בסעיף 5;

2. אולם הרצאות, מרכז כנסים, אולם שמחות, גן אירועים, מרכז קהילתי, מועדון או כל מקום, המשמש להתכנסות;

3. אולם ספורט או מתקן ספורט, בריכת שחיה, חוף רחצה, מקום מרפא, או כל מקום להתעמלות ולפנאי;

4. בית דואר לרבות מתקן לחלוקת דואר וסוכנות דואר, בית מרקחת, מקום לממכר תרופות שלא בבית מרקחת, בית שימוש, בנק,

    מכבסה לרבות שירות לניקוי יבש, מוסך, מכון יופי, מספרה, מקלט, מרכז אינטרנט, משרד או בנין משרדים, משרד או מקום המשמש

   בדרך כלל ארגון עובדים או מפלגה, סוכנות ביטוח, סוכנות לתיווך מקרקעין, סוכנות נסיעות, סנדלרייה, תחנת דלק, או כל מקום 

    שמספק שירות מעין אלה לציבור;

5. בית חולים, מעבדה או מכון לביצוע בדיקות רפואיות, מרפאה, תחנה לאם ולילד, תחנת מגן דוד אדום, או כל מקום המספק שירותי

    בריאות;

6. בית חולים לבעלי חיים, מעבדה או מכון לביצוע בדיקות רפואיות לבעלי חיים, מרפאה לבעלי חיים, או כל מקום המספק שירותי

   בריאות לבעלי חיים.

7. בית מלון, פנסיון, אכסניה, בית הארחה או כל מקום, המספק שירותי אירוח ולינה;

8. בית משפט ובית דין, בית דין צבאי, בית מעצר, בית סוהר, תחנת משטרה, תחנת משמר אזרחי, או כל מתקן צבאי הפתוח לשירות

    האזרח;

9. מעון או גן לילדים, בית ספר, מוסד ללימודי אמנויות, מוסד על-תיכוני להשכלה טכנית, מקצועית, תורנית או דתית, מוסד להשכלה

    גבוהה או כל מקום שמספק שירותי לימוד או חינוך, ולעניין נגישות המקום הציבורי – למעט מוסדות חינוך וגני ילדים כמשמעותם בסימן ז';

10. בית עלמין;

11. בית קולנוע, תיאטרון, אולם מופעים, דיסקוטק, אצטדיון או כל מקום, המשמש למופעים ולבידור, באופן קבוע או זמני;

12. בית תפילה, מקווה או כל מקום המספק שירותי דת;

13. גלריה, מוזיאון, ספריה או כל מקום לתרבות ואמנות;

14. גן, גן חיות, גן שעשועים, פארק, או כל מקום המשמש לבילוי ופנאי;

15. חלק מאולפן טלוויזיה, אולפן רדיו או חלק מכל מקום המשמש באופן קבוע לראיונות לתקשורת;

16. חניון, מסוף, נמל, תחנת אוטובוס, תחנת מוניות, תחנת רכבת, או כל מקום המשמש לתחבורה ציבורית, ולעניין נגישות המקום 

      הציבורי – למעט תחנות, נמלים ומקומות כמשמעותם בפרק ה';

17. מסעדה, בית קפה, בר או כל מקום שמגישים בו מזון ומשקאות;

18. מעון לסטודנטים, מעון לתלמידים, מעון לעובדים, או כל מקום של שירותי מגורים או לינה לתקופות קצובות;

 19. מקום שהוא אתר ארכיאולוגי, אתר היסטורי, מרכז מבקרים במפעל, שמורת טבע, או כל מקום למבקרים;

20. מרכול, מכולת, סופרמרקט, מקום למכירת מזון, חנות, כלבו, מרכז קניות, קיוסק, שוק או כל מקום, המשמש לקניות או להשכרת 

      ציוד;

21. מרכז תעסוקה, פנאי או מקום מגורים לאנשים עם מוגבלות, לילדים או לקשישים, מחלקה לשירותים חברתיים, בית תמחוי, מרכז

      לטיפול בדרי רחוב, מעון או מקלט לנשים מוכות, ילדים מוכים או הוסטל לגברים אלימים, או כל מקום, המספק שירותי רווחה או  

      שירות טיפולי;

22. קלפי.

 שירות ציבורי

לפי תוספת שנייה בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות תשנ"ח – 1998

שירות בריאות, שירות בידור, שירות חינוך, השכלה או פנאי, ולעניין נגישות השירות הציבורי –

למעט שירות חינוך כמשמעותו בסימן ז'

שירות רווחה, שירות ספןרט, שירות תיירות, שירות אוטובוסים, רכבות, תובלה אווירית,

אניות, מוניות והשכרת רכב או כל שירות תחבורה ואולם לעניין נגישות השירות מהשירותים

המפורטים בפסקה זו יחולו הוראות פרק ה' למעט לעניין השגרת כלי רכב כאמור בסעיף 19.

שירות תרבות, שירותי הארחה, שירותי מסחר, שירותי דת, שירות אנרגיה, שירות בזק

שירות בנקאות, אשראי, ביטוח, פנסיה או כל שירות פיננסי

מונחים בנגישות

אדריכל גיא חן

געש אדריכלים ויועצים בע"מ

דרך חברון 101א'

בית הנציב

ירושלים 9348001

טל':    02-6481123

פקס:  02-6481125

נייד: 054-7567744

 

דוא"ל:

mail@g-a-s.co.il

bottom of page